Oferta specjalna: Piórka L-Style kite 40% TANIEJKup teraz * Tylko przez krótki czas.

Informacje przekazywane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

“OnlyDarts.com”
Łukasz Kamiński
kontakt@onlydarts.pl

               Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) przekazuję Pani/Panu następujące informacje:

 1. Jestem Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzam  w celu wykonanie zawartej między nami umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Pani/Pan oraz roszczeń Pani/Pana wobec Administratora.
 2. Nie będę dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innych celach, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 3. Nie będę ujawniać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych przeze mnie (np. osobami zajmującymi się obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.
 4. Nie stosuję profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej (np. w celu marketingu usług własnych).
 5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),
 • prawo usunięcia tych danych – “prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

               Przywiązuję szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych klientów. Mam świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów proszę o wszelkie uwagi lub sygnały o niepokojących zjawiskach  w tej dziedzinie związanych z działalnością mojej firmy. Uwagi proszę przekazywać na podany wyżej adres Administratora.

================================================== 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przez
“OnlyDarts.com” Łukasz Kamiński, ul. Tarasowa 3, 31-988 Kraków

            Zgodnie z art. 4. 11), art. 6.1.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) wyrażam dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie zgodę na:

 • przetwarzania następujących moich danych osobowych: Imię i Nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz telefon,
 • w celu realizacji zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy Onlydarts.pl

            Wiem, że zgodnie z art. 7.3. RODO mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Można to zrobić pisemnie lub e-mailowo na adres kontakt@onlydarts.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

            Oświadczam, że w chwili wyrażenia niniejszej zgody ukończyłem lat 16.

preloader